Rh faktor

Vedle systému krevních skupin AB0 určuje druhý krevní typ systém Rh faktorů. Lidé, kteří mají na červených krvinkách vyskytující se aglutinogen, se označují jako Rh+, tedy Rh pozitivní, pokud chybí některé určité znaky na povrchu červených krvinek, patří k jedincům Rh-, tedy Rh negativní. Většina lidí na planetě je Rh pozitivní.

Na rozdíl od krevních skupin systému AB0 se v krvi nevyskytují proti Rh faktoru protilátky. Vytvořit tyto protilátky je možné uměle, a to opakovanými transfúzemi Rh pozitivní krve dárce k Rh negativnímu příjemci, zvláště u Rh negativních matek s Rh pozitivním plodem. Zde by měla tato okolnost neblahý dopad na matku i dítě.

Výskyt lidí s krevní skupinou Rh negativní je velmi nízký v afrických zemích, tvoří asi 0,9 % a nejnižší je v neevropských a neafrických zemích, kde tvoří pouhých 0,1 %. Pro lidi se skupinou Rh negativní to znamená, že je třeba být při cestování do těchto zemí velmi opatrní, neboť jsou zde zásoby krve Rh- minimální. Toto se týká např. východní Asie.

Pro krevní převod, transfúzi, je tedy nezbytná znalost Rh faktoru. Základním požadavkem je, aby dárce a příjemce měli stejné krevní skupiny. Lidé s Rh faktorem negativním zásadně nemohou přijímat krev od Rh pozitivního dárce, protože by jejich tělo krev nepřijalo a došlo by k hemolytické reakci. Nelze ani naopak přijímat Rh negativní krev dárce Rh pozitivním příjemcem.