Krevní skupiny

Krev je neprůhledná červená tělesná tekutina pro život člověka nepostradatelná, která koluje krevním oběhem. Tak zásobuje tělesné tkáně množstvím nezbytných látek, především živinami a kyslíkem. Do orgánů a tkání přenáší významné informace z endokrinních žláz a naopak vstřebává a odvádí látky, které jsou tělu škodlivé - oxid uhličitý a další odpadové látky metabolismu. Ke specifickým funkcím patří udržování stálosti a rovnováhy ve vnitřním prostředí organismu. Vedle toho je schopnost krve se srážet velmi podstatná pro obranný mechanismus těla. Krev souvisí s mnoha tělesnými orgány, důležitou roli hraje v dědičnosti a při sklonu k některým druhům onemocnění. Proto biochemické laboratorní vyšetření krve umožňuje získat mnoho důležitých informací o celkovém stavu lidského organismu a orgánů. Krevní transfúze může častokrát vyloženě zachránit lidský život.

Krev, červenou tělní kapalinu, tvoří krevní plazma a krevní tělíska - červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Pro krev člověka jsou nejvýznamnější systémy krevních skupin a Rh faktor.

Mezi běžnou populací jsou všeobecně nejznámější krevní skupiny tzv. systému AB0, tj. skupiny A, B, AB a 0. Nejčastěji se u nás vyskytují skupiny A a 0. Skupina 0 je dokonce nejčastější na celém světě. Nejméně častý je výskyt skupiny AB.

Vedle systému krevních skupin AB0 určuje krevní typ ještě systém Rh faktorů. Existuje Rh+, tedy Rh pozitivní, nebo Rh-, tedy Rh negativní. Většina lidí je Rh pozitivní.

Krevní skupina se dědí po rodičích, od každého z nich získáváme polovinu genetické výbavy. Vzniká ze dvou rodičovských genů a roli hraje, který konkrétní rodičovský gen je silnější. Gen krevní skupiny matky a gen krevní skupiny otce se mezi sebou zkříží. Z těchto dvou genů mohou vzniknout čtyři možné kombinace krevní skupiny dítěte. Nelze mít krevní skupinu podle genů, které nemá žádný z biologických rodičů. Pohlaví při dědičnosti krevní skupiny roli nehraje.Toho se také využívá při určení otcovství.

V porodnictví hraje velmi významnou úlohu typ Rh faktoru. Pokud totiž otěhotní Rh negativní žena s Rh pozitivním mužem a počaté dítě zdědí Rh pozitivní faktor otce, dojde mezi matkou a dítětem k nesourodosti Rh faktorů se závažnými důsledky. Za takových okolností je nutné novorozenci vyměnit krev transfúzí.

Krevní skupiny mají charakteristické rysy a podle typů A, B, AB a 0 se u jejich nositelů vyskytují četnější sklony k některým konkrétním druhům onemocnění. Riziko propuknutí onemocnění je však jen nepatrně vyšší než u ostatních krevních skupin.