Rh faktor a těhotenství

Typ Rh faktoru má velmi významnou úlohu v porodnictví. Pokud totiž otěhotní Rh negativní žena s Rh pozitivním mužem a počaté dítě zdědí Rh pozitivní faktor otce, dojde mezi matkou a dítětem k nesourodosti těchto Rh faktorů se závažnými důsledky. Jedná-li se o první těhotenství ženy, dostanou se zejména během porodu Rh pozitivní krvinky dítěte do Rh negativní krve matky a ta si proti nim vytvoří protilátky. Tatáž situace ale nastane i při přerušeném těhotenství.

Při dalším těhotenství, je-li dítě opět Rh pozitivní, pronikají matčiny protilátky do krevního oběhu plodu, napadají a rozkládají tu krvinky, dochází k hemolýze. Dítě je v důsledku toho nejen chudokrevné, ale navíc onemocní těžkou novorozeneckou žloutenkou a poškodí se jeho některé vnitřní orgány včetně mozku, tj. nervová jádra. Při těžším poškození by dítě zemřelo. Za takových okolností je nutné neprodleně provést především krevní transfúzi, během níž se krev novorozence vymění za zdravou, která protilátky neobsahuje.

V praxi se běžně uplatňují takové medicínské postupy, které zajišťují, aby k fatálnímu poškození dítěte nedošlo. Především se při existenci Rh negativního faktoru těhotné ženy zjišťuje i Rh faktor otce. K výjimečným opatřením není třeba přistupovat tehdy, pokud je Rh faktor otce rovněž negativní. Ovšem pokud je tomu naopak a otcův Rh faktor je pozitivní, je potřebné těhotné ženě pravidelně odebírat krev a sledovat u ní tvorbu jejích protilátek proti Rh faktoru dítěte. Cílem je zajistit včas provedení příslušných opatření, tj. prevenci vzniku protilátek matky proti Rh faktoru krvinek plodu.

Při prvém porodu je nutné rodičce vstříknout nejpozději do 72 hodin od narození dítěte nitrosvalovou injekci lidského imunoglobulinu anti-RhO. Tím jsou odstraněny díky imunoglobulinům z krevního oběhu matky ty červené krvinky, které obsahují Rh pozitivní faktor plodu, tak je odrušen podnět tvorby mateřských protilátek proti Rh faktoru dítěte. Injekce imunoglobulinu se podává Rh negativním ženám i v případě přerušení těhotenství. Při dalším porodu Rh pozitivního dítěte se tento postup opakuje. Díky tomuto přístupu se minimalizuje nutnost výměnné transfúze krve dítěte a předchází se jeho poškození.

Ovšem ještě za jedné okolnosti by hrozilo dítěti nebezpečí – a to tehdy, pokud by matka s Rh faktorem negativním v dřívějšku obdržela transfúzí Rh pozitivní krev. Proto je třeba této okolnosti věnovat velkou pozornost.