Krevní skupiny a nemoci

Krevní skupiny mají určité charakteristické rysy a podle typů A, B, AB a 0 se u jejich nositelů vyskytují četnější sklony k některým konkrétním druhům onemocnění. Není však třeba propadat panice, riziko propuknutí onemocnění je vždy jen nepatrně vyšší než u ostatních krevních skupin. Pro zajímavost lze rovněž uvést vlivy krevních skupin systému AB0 na vrozené osobnostní vlohy psychologické povahy.

U krevní skupiny 0 se častěji setkáváme s vředovou chorobou žaludku a dvanáctníku, ale naopak není četněji zastoupený výskyt rakoviny žaludku. Vedle toho se uvádějí alergie, problémy se štítnou žlázou, vyšší krvácivost a výskyt zánětlivých onemocnění.

Nositelé krevní skupiny 0 bývají odolnější vůči stresu, poměrně rychle se dokáží adaptovat, silněji věří ve vlastní síly, bývají optimističtější, komunikativnější, zajímají se o mnoho věcí, vyhovuje jim různorodost, mají lepší vůdčí schopnosti a raději pracují v kolektivu, než je tomu u ostatních krevních skupin.

U krevní skupiny A je častější výskyt některých karcinomům, a to zejména tlustého střeva a rekta, dělohy a vaječníků, mammy, také ischemická choroba srdeční a postižení žlučových cest. Vedle toho se uvádějí sklony k anémii, cukrovce a k onemocnění jater.

Nositelé krevní skupiny A bývají v porovnání s jinými krevními skupinami osobnostně vyrovnanější a klidnější, potřebují aktivitu, více jim vyhovuje spolupráce v malých skupinách a nezávislost, jsou citlivější. Nedělají jim dobře náhlé změny, otevřená konfrontace, nervozita, nejistota, vnitřní stres a bývají přecitlivělí.

U krevní skupiny B je častější výskyt onemocněním astma bronchiale. Dále se uvádějí vyšší sklony k cukrovce, roztroušené skleróze, chronické únavnosti a k potížím s imunitním systémem.

Nositelé krevní skupiny B bývají v porovnání s jinými krevními skupinami psychicky odolnější a více přizpůsobiví, trpělivější, praktičtější, pracovití, věří jen sami sobě a rádi soupeří, přitom mají chladnou hlavu při řešení problémů a více využívají vlastní úsudek. Často bývají výbušní.

U krevní skupiny AB jsou častější nádory slinných žláz, chronická leukémie a cukrovka. Dále se uvádějí vyšší sklony k onemocněním srdce, k rakovině celkově, potíže s imunitním systémem a anémie.

Nositelé krevní skupiny AB bývají v porovnání s jinými krevními skupinami mírumilovnější, mívají různorodé zájmy a oplývají nápady, účinněji mobilizují síly. Mají sklony k emoční nestabilitě a depresivním stavům.