Funkce krve

Krev je tělesná tekutina, která je pro život člověka nepostradatelná. Vzniká a dozrává v kostní dřeni, má následně vliv na tvorbu tkáňového moku, tkáňový mok dále na mízu. Koluje krevním oběhem, tj. krevními cévami (tepny, vlásečnice a žíly), a tím v prvé řadě přenáší velké množství látek do většiny tělesných tkání. Jedná se zejména o živiny, plyny, z nich především kyslík a další, popř. také léky. Krev tedy transportuje důležité látky z jedné části těla do druhé. Krevní oběh také přenáší do tělesných orgánů a tkání významné chemické informace z endokrinních žláz prostřednictvím hormonů.

Nebo naopak dochází ke vstřebávání takových látek z tkání do krve, které jsou pro tělo škodlivé. Z nich zmíníme hlavně oxid uhličitý. Odvádí i další odpadové látky metabolismu. Tyto odpadní látky, metabolity, svádí z tkání míza, lymfa, která vzniká ve většině orgánů, z nich prochází tělem lymfatickými cévami, které tvoří mízní soustavu.

Věnčité, koronární tepny zajišťují specificky výživu srdce, které je také součástí krevního oběhu. Tepny, arterie, jsou cévy, které vedou krev směrem ze srdce. Pokud dochází na jejich stěnách k ukládání tukových cholesterolových plátů, vzniká aterioskleróza, která často předchází infarktu myokardu nebo mozkové mrtvici.

Funkce krve jsou celkově mnohostranné a složité. V základním členění se rozlišují tyto funkce na specifické a transportní. Ke specifickým funkcím patří schopnost udržovat homeostázu, to znamená stálost a rovnováhu vnitřního prostředí organismu, především osmotický tlak, míru kyselosti, teplotu, koncentraci důležitých látek atd., dále obranné funkce a schopnost srážení. Schopnost krve se srážet je velmi podstatná pro přirozený obranný mechanismus těla. Pomáhá ničit choroboplodné mikroorganismy a uplatňuje se při obraně proti infekcím.

K transportním funkcím krve patří přenášení dýchacích plynů, rozvod živin, přenášení hormonů, vitamínů, odvádění zplodin, účast na řízení těla, rozvod tepla po těle, vyrovnávání teplotních rozdílů mezi orgány.

Funkce krve souvisí s mnoha tělesnými orgány a jejich úlohami, především se slezinou, s játry, brzlíkem, ale také například s ledvinami, zažívacím ústrojím atd. Důležitou roli hraje význam krve v dědičnosti a při sklonu k některým druhům onemocnění. Krevní transfúze může vyloženě zachránit lidský život. Biochemické laboratorní vyšetření krve umožňuje získat mnoho důležitých informací o celkovém stavu lidského organismu a orgánů.