Krevní skupiny

Pro krev člověka jsou nejvýznamnější systémy krevních skupin a Rh faktor. Krevní skupinu, nebo také krevní typ, ovlivňují dědičně dané vlastnosti červených krvinek, které se dědí po rodičích. Toto dědičné určení se vztahuje i na jiné buňky. Krevní skupina má rovněž význam pro konkrétní imunologickou individualitu jedince.

Typ krevní skupiny určuje přítomnost antigenů (aglutinogenů) na povrchu membrány červených krvinek. Nepřítomnost některého z antigenů vede k přirozené produkci příslušných protilátek té které krevní skupiny.

Protilátky, aglutininy, jsou obsažené v krevní plazmě a jejich tvorbu mohou tedy vyvolat zmíněné aglutinogeny. Za normálních okolností jsou v krvi přítomné pouze takové protilátky, které nejsou namířené proti samotným přítomným antigenům na krvinkách. V opačném případě dochází k rozpadu červených krvinek.

Obecně nejznámější jsou krevní skupiny tzv. systému AB0, tj. skupiny A, B, AB a 0, které jsou také nejdůležitější, a to zejména pro provádění transfúzí krve a pro transplantace, ale krevních skupin existuje mnohem víc. Uváděné údaje se sice mírně liší, ale rozhodně je známo zhruba dalších asi 50 systémů krevních typů, jejichž většina je mnohem méně obvyklá než AB0 a Rh faktor.

V zásadě lze tedy jedince lidské populace přiřadit podle krevních skupin k jedné ze základních čtyř skupin, a to ke skupině A, B, AB nebo 0. Nejčastěji se u nás vyskytují skupiny A a 0. Skupina 0 je dokonce nejčastější na celém světě. Nejméně častý je výskyt skupiny AB.

Konkrétní nositelé určité krevní skupiny s výjimkou skupiny AB mají v krvi současně protilátky proti ostatním skupinám. Osoba s krevní skupinou A obsahuje antigen A a má protilátky proti skupině B. Krev typu B obsahuje antigen B a má protilátky proti skupině A. Krevní skupina 0 neobsahuje antigeny A i B a má protilátky proti skupině A i B. Krevní skupina AB obsahuje antigeny A i B, neobsahuje tedy protilátky proti ostatním skupinám.

Totožnost krevních skupin je zejména předpokladem pro provedení transfúze krve, čili podání krve získané od jednoho člověka, dárce, k druhému člověku, příjemci. Transfúze se podává při léčbě rozsáhlých krvácení a těžkých anémií. Při podání krve s odlišnou krevní skupinou by nastaly ty nejtěžší komplikace. Samozřejmě se každá krev dárce ještě dále vyšetřuje zejména s ohledem na možnost různých onemocnění včetně HIV.

Vyšetření krevní skupiny se využívá také při určování otcovství a často v kriminalistice, i když zde již v současnosti existují další, přesnější metody.